Magyar Museum | 1788. | Első Negyed. | Pesten, | Trattner Mátyás’ betűivel