Logo: XIX. Századi Magyar Irodalom Adatbázis
 
 Közhasznu Esmeretek Tára a
   alkalmaztatva (3)
 Tompa Mihály Összes Költeményei (2)
 A szicziliai Petőfi-iskola (2)
 A kritikai irodalomtörténet fogalmáról. Egyszersmind bevezetésül a német
   irodalom uj korának történetéhez (2)
 A
 Kazinczy-emlény (1)
 Martius Galeot könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről
   ; hozzá járúl Carbo párbeszéde Mátyás dicső tetteiről, s egykoru emlékirat a
   király mennyegzőjéről (1)
 Gyapjas vitézek (1)
 Emlékbeszéd Kemény Dénes fölött (1)
 Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény (1)
 Emlékbeszéd Szemere Pál felett (1)
 Faludi Ferentz
 Magyar regék, mondák és népmesék (1)
 Szúnyogok (1)
 Frantzia -országnak történetei (1)
 Hass! Alkoss! Gyarapíts! Irodalmi s művészeti daguerreotypek. (1)
 Berzsenyi Dániel
 Altorjai B. Apor Péter Munkái (1)
 Gyöngyösi Istvánnak költeményes maradványi (1)
 Únalmas órákban, vagy-is a
 A magyar költészet kézikönyve (1)
 Bácsmegyeinek gyötrelmei (1)
 Csokonay V. Mihály élete (1)
 Három értekezés Hunyadi Székely János
 Utazó lélek (1)
 Pákh Albert humoros életképei. (1)
 Dr. Gyulai Pál, mint a Petőfi-irodalom megalapítója (1)
 Az Erdély Országi nemes székely nemzetnek képe (1)
 Arany László Összes Művei (1)
 Közhasznu Esmeretek Tára a
   alkalmaztatva (1)
 Kazinczy Ferencz
 Meltzl Hugó (1)
 A
 Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató nyájaskodások külömbféle
   versnemekben (1)
 A balladáról (1)
 Ányos Pál
 Gyöngyössi Jánosnak Magyar Versei. (1)
 Kazinczy-ünnep Magyarországon 1859-ben (1)
 Pannóniai Féniksz avagy hamvából fel-támadott Magyar Nyelv (1)
 Kazinczy Ferencz versei (1)
 Lisznyai Kálmán szavalatkönyve saját költeményeiből (1)
 Közép Ajtai, és Árkosi Nemes Benkő Jó
   és a
 Az emberi értelemnek természeti históriája (1)
 Kártigám (1)
 A magyar királyi testőrség története. Különös tekintettel irodalmi működésére
   (1)
 Vázlatok. (1)
 Petőfi pamphletistái és panegyristái (1)
 Irodalmi és politikai arczképek. (1)
 Meltzl Hugó Petőfi-tanulmányai (1)
 Régi tudós világ históriája (1)
 Hunniás, vagy Magyar Hunyadi (1)
 Életemből és emlékeimből (1)
 Költők világa:irodalomtörténeti rajzok (1)
 Ó és újj Dácia az az Erdélynek régi és mostani állapotjárol való historia (1)
 Dugonics András. Irodalomtörténeti tanulmány (1)
 Arany pereczek (1)
 Petőfi jelszava. Hat sorról hét czikk (1)
 Császár Ferencz Beszélyei. (1)
 Gondolatok Petőfiről (1)
 Természet-könyve. A