Logo: XIX. Századi Magyar Irodalom Adatbázis
 
AEgyébAEgyébAEgyébAÁBCDEEgyébEÉ
FGHIÍJKLMNOŐPRSTUÚÜVZ
 
A
 A balladáról
 A
 A Budai Universitás fel-állattatásának inneplése
 A budapesti országos könyvkiállítás [1. rész]
 A budapesti országos könyvkiállítás [2. rész]
 A
 A
 A democratia az irodalomban
 A divatok philosophiája.
 A
 A
 A drótos
 A
 A fiatal irodalomból.
 A fordításokról
 A gólya és az egyházpolitika
 A halhatatlanság eszméje a népköltészetben
 A házaló zsidó I. (Vége.)
 A házaló zsidó (3)
 A házaló zsidó I.
 A házaló zsidó II. (Folytatás.)
 A humor és Arany János humora
 A játékos
 A jósnő
 A jövő évi könyvkiállitásról
 A kegyes olvasó
 A
 A keleti tanulmányok történetéhez hazánkban a XVII. században
 A keleti tanulmányok történetéhez hazánkban a XVII. században.
 A
   Veszprémi Tractus Esperesse, és Tóth Vásonyi Ref. Prédikátora.
 A keresztapa. Alföldi történet Gaaltol.
 A
 A
   A
   Esztendőszázban.
 A
 A király budapesti könyvkiállításon
 A
 A Koszorú
 A kritika fejedelme
 A kritikai irodalomtörténet fogalmáról. Egyszersmind bevezetésül a német
   irodalom uj korának történetéhez
 A kül- és belvilág érzékelhető és érezhető létjelenségei
 A lámpa alatt
 A
 A
 A magyar főváros (2)
 A magyar fővárosi könyvkiállitás [ I. ]
 A magyar fővárosi könyvkiállitás [ II. ]
 A magyar irodalom állása Kazinczy előtt
 A magyar irodalom fejlődése Kazinczy nyomán
 A magyar irodalom története nők számára
 A
 A
 A magyar nyelv szelleme
 A
 A
 A
 A magyar nyelvről s a magyar irodalom
 A
   Tisztviselőiről.
 A magyar parnasszus névtelenje
 A magyar szerzők védelme
 A
 A
 A magyarok eredete
 A
 A
 A
 A művészet négy fal között
 A
 A művész bosszúja. (2)
 A
 A Nemes Érczek Az Emberiség Történetében.
 A
   különösen.
 A
 A
 A
 A nyelv és a nemzet
 A
 A
 A
 A
 A
 A pápai szék betöltése
 A pápaság fölemelkedése a XI. században (II.)
 A pápaság fölemelkedése a XI. században (III.)
 A peleskei nótáriusnak feleségéhez írt levelei. XX. levél (2)
 A Peleskei nótáriusnak feleségéhez írt levelei. XXII. levél
 A peleskei nótáriusnak feleségéhez írt levelei. XXIV. levél
 A peleskei nótáriusnak feleségéhez írt levelei. XXVI. levél (2)
 A peleskei nótáriusnak feleségéhez írt levelei. XXVII. levél (2)
 A plagiumról
 A poetika útja és czélja
 A
 A
 A
 A
   szóllások,
 A
 A
 A
 A régi és új regényről (3)
 A
 A
 A sárga czipőkről
 A
   Németi Mihály Úr Olvasó Kabinétet kezd állítani
 A
 A
 A
 A
 A
 A szicziliai Petőfi-iskola
 A
 A szökőkútnál
 A szőllő-ügy.
 A tanúságbéli új szerzeményeknek díszére és maradandóságára, Budánn
   tartatott inneplésnek megíratása
 A
 A
 A történelmi elem a költészetben
 A történelmi vizsgálatról
 A
 A
 A
 A tudományos közlekedésről
 A
 A
 A Vesztett Paradicsom (4)
 A
 A zsemle
 A
 Adalékok a keleti tanúlmányok magyar bibliographiájához a múlt században
 Adalékok a keleti tanúlmányok magyar bibliographiájához a múlt században.
 Adatok az irói tulajdonjog hazai történelméhez
 Aestheticai levelek IX.
 Aestheticai vizsgálatok
 Aesthetikai előtanulmányok
 Aesthetikai levelek (2)
 Afrika és a magyarok
 Ajánlás
 Ajánló, egyszer
 Alföldi képek I.
 Alföldi képek II.
 Anakreon (2)
 Anyos Pálról
 AOYKIANOE (2)
 Aranka
 Aranka György és az Erdélyi Nyelvművelő és Kéziratkiadó Társaság. (3)
 Aranka György két levele Édes Gergelyhez.
 Aranka György levele Édes Gergelyhez.
 Aranka György levelei Kovachich Márton Györgyhöz.
 Aranka György levelezéséből.
 Arany János emlékezete
 Arany János eposzi töredékeiről
 Arany János Őszikéi
 Arany János színészi pályája
 Arany János.
 Arany Tetemrehívása németül.
 A
 Arszlán, Párducz és Tigris. II.
 Arszlán, Párducz és Tigris
 Athenaeum miatti zajgások (10)
 Az 1833-ki nagy jutalom
 Az Akadémia és a millenium
 Az alatson kunyhóban is meg lehet a
 Az amerikai sajtó fejedelmei (2)
 Az amerikai szépnemről
 Az Aszszonyokról.
 Az Egyenlő Hangzat, vagy-is Kádentzia
   formájáról.
 Az egyetemi tanítás kérdéséhez
 Az első ki-adáskori elöl-járó beszéd.
 Az első teljes magyar dramaturgia
 Az epikai és tragikai jellem
 Az eszthetika hazánkban
 Az Érdemes Olvasóhoz.
 Az iliászi pör (utólagos cím)
 Az illuzió (4)
 Az irodalmi tisztességről
 Az irói és művészi tulajdon-jog (4)
 Az irói tulajdonjogról
 Az írói és művészi tulajdonjog
 Az írói és művészi tulajdonjogról (2)
 Az írói tulajdonjog kérdéséhez
 Az országgyülési Almanach
 Az országos RR
 Az ó-perzsa vallásos irodalomról
 Az uj Petőfi-kiadás előszava
 Az új kereszt.
 Az újságlevelek
 Az Újságlevelekről
 Az ügy